Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
   

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Onder Lumimaniac wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de werknaam van de internet webwinkel Lumimaniac.nl gevestigd en kantoorhoudende te Zeist, Nederland. Het kantoor van Lumimaniac is gevestigd op het adres: Brugakker 3501, 3704 LJ Zeist, tel.nr: 0306971545, e-mailadres info@lumimaniac.nl 
Lumimaniac is ingeschreven in het handelsregister te Utrecht, KvK-nummer 55701434. Lumimaniac is een handelsnaam van CKTools.
BTW-nummer NL8518.24.055B01.

2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Lumimaniac als leverancier van producten optreedt. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.2 Voordat de koop wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld op de navolgende wijzen;
— in het bestelproces zijn de Algemene Voorwaarden te downloaden;
— via de website van Lumimaniac zijn de Algemene Voorwaarden te printen;
— indien bovenstaande mogelijkheden uitgesloten zijn, zijn de Algemene Voorwaarden op verzoek van de consument via electronische post (e-mail) toe te zenden of;
— op verzoek van de consument kunnen deze Algemene Voorwaarden per post worden toegezonden.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Lumimaniac zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Lumimaniac heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.
3.2. Op de website of per nieuwsbrief aangekondigde verkoopacties waarvoor geschenkartikelen gratis ter beschikking worden gesteld. 
Deze acties hebben een beperkte tijdsduur. De ingangsdatum van een actie gaat in op het moment dat de aankondiging op de website en eventueel in de nieuwsbrief verschijnt c.q. is gepubliceerd. Voor de actie geldt altijd de z.g. op is op regel. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Nimmer kan aanspraak gemaakt worden of een beroep worden gedaan op enig artikel voordat de desbetreffende aankondiging heeft plaatsgevonden, z.g. anti-datering.
3.3. Onder bestelwaarde wordt verstaan de waarde van de bestelde artikelen, verzendkosten worden niet meegerekend.
3.4. Voor actieartikelen geldt altijd 1 per bestelling/klant. Bij een veelvoud van de gestelde bestelwaarde, geldt dus niet een veelvoud aan gratis artikelen.
3.5. Indien er een gratis actieartikel bij de bestelling is meegestuurd en er nadien een retournering van enig artikel uit de bestelling plaatsvindt, om welke reden dan ook op verzoek van de koper, waardoor de orderwaarde van de bestelling onder de gestelde actiewaarde komt, wordt de verkoopprijs van het/de afbestelde artikel(en) inclusief btw, met het ontvangen actieartikel verrekend, indien het gratis actieartikel wordt behouden. De waarde van het actieartikel is hetgeen op de website staat vermeld, ten tijde van de actie. Als het gratis actieartikel teruggezonden wordt tezamen met het/de afbestelde artikel(en), wordt de volledige verkoopprijs van het/de afbestelde artikel(en) gerestitueerd.

4. Overeenkomst
4.1 De koopovereenkomst tussen Lumimaniac en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling is verstreken. 

5. Prijzen
5.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief orderafhandeling/verzendkosten. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Lumimaniac behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s.
5.3 Prijswijzigingen/typefouten voorbehouden.

6. Afzetgebied
6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten binnen Nederland en België.
6.2 Het koopcontract kan slechts in het Nederlands worden afgesloten.

7. Bezorgkosten producten
7.1 Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten. 
7.2 Per bestelling wordt er een kleine vergoeding geheven voor orderafhandeling en verzending.

8. Levering en levertijd
8.1 Levering door Lumimaniac van de bestelde producten vind zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Lumimaniac streeft er naar binnen vijf werkdagen, na creditering van uw betaling, te leveren. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Lumimaniac. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 
8.3 Lumimaniac is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. 
8.4 Lumimaniac zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Lumimaniac.
8.5 Controleer of u de juiste naam- en adresgegevens hebt opgegeven bij uw bestelling. Lumimaniac kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde aflevering of zelfs kwijtraken van uw bestelling doordat u verkeerde gegevens heeft ingevuld.
8.6 Indien foutieve naam en adresgegevens zijn opgegeven en tengevolge daarvan de zending niet is aangekomen danwel is kwijtgeraakt en de zending nogmaals verstuurd moet worden, is de klant aansprakelijk voor de weggeraakte bestelling. De kosten van de bestelling, het opnieuw versturen plus de verzendkosten dienen van tevoren worden voldaan alvorens tot een tweede verzending wordt overgegaan.
8.7 De klant kan wegens door hem of haar foutief opgegeven naam en adresgegevens de order niet annuleren.
8.8 Brievenbuspost heeft geen track & trace-code en is onverzekerd. 
8.9 Lumimaniac is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Lumimaniac gedragen. Verzendingen naar België worden altijd in zijn geheel geleverd, derhalve vinden geen deelleveringen plaat naar België.
8.9.1 In principe worden alle artikelen, mits op voorraad, tegelijk verzonden. Indien niet alle artikelen van een bestelling op voorraad zijn en de klant verzoekt de (het) beschikba(a)r(e) artikel(en) vooruit toe te zenden geschieden deze deellevering(en) voor rekening van de klant. Het herroepingsrecht gaat dan in bij de levering van het eerste artikel, tenzij de koper van de deellevering afziet.
8.9.10 Afhalen kan pas geschieden nadat;
— de betaling van een bestelling is ontvangen en
— nadat de klant een afhaalbericht hierover heeft ontvangen van Lumimaniac.
8.9.11 Gratis verzending geldt alleen voor verzending naar adressen in Nederland.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Lumimaniac verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

10. Betaalwijze
Lumimaniac biedt verschillende manieren om te betalen.
10.1 Vooruit betalen via de bank. Het totaalbedrag van de order, artikel(en)prijs en de orderafhandelings- en verzendkosten worden overgemaakt naar Rabobankrekeningnummer IBAN NL20RABO 01213.37.383 t.n.v. Lumimaniac te Zeist onder vermelding van het ordernummer. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Lumimaniac.
10.2. Vooruit betalen via de Internetkassa iDEAL.
10.3. Vooruit betalen via PayPal
10.4. Vooruit betalen via de Internetkassa Mr. Cash. Dit geldt voor de Belgische afzetmarkt.
10.5. Er is géén mogelijk tot contante betaling.

11. Herroepingsrecht en Retour producten
11.1 Producten, die u via Lumimaniac heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres worden geruild en/of retour genomen, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt, de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, de verpakking ongeschonden en in ongeopende originele staat verkeert. De koper kan binnen 14 kalenderdagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De kosten voor het retour sturen van artikelen zijn voor de koper en bedragen maximaal € 25,-.
De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen, mits de artikelen tijdig geretourneerd en ontvangen zijn door Lumimaniac. Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze klantenservice.
Bij bepaalde producten kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingsrecht worden uitgesloten.
Uitgesloten van retourrecht zijn LED strips welke niet hele rollen van 5 meter zijn.
Eveneens uitgesloten zijn artikelen die op speciaal verzoek van de klant zijn besteld en waarvoor Lumimaniac op geen enkele manier kan instaan voor de juistheid van de bestelling, het correcte artikelnummer of barcode zoals deze gehanteerd wordt door de desbetreffende leverancier. 
Artikelen, ledstrips, ledbars welke op bestelling van de klant op maat zijn gemaakt of plug and play zijn gemaakt door Lumimaniac zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en recht tot ruilen of retournere
11.2 Wanneer u een beschadigd product heeft ontvangen, wordt dit door Lumimaniac kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met onze klantenservice. 
11.3 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen op uw bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met onze klantenservice. 
11.4 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen. 
11.5 Wanneer een product of artikel vallend onder de door de respectievelijke fabrikant geldende garantietermijn voor dat product of artikel, moet worden retourgezonden, danwel dat een product of artikel buiten de garantietermijn om moet worden teruggezonden aan Lumimaniac zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de koper.
11.6 Indien u producten, die via Lumimaniac zijn gekocht heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Lumimaniac neemt anders geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt. Lumimaniac accepteert geen ongefrankeerde retourzendingen. Eventuele transportschade door retourzenden van goederen is voor risico van de klant. 
11.7 Artikelen welke door de klant in elkaar gezet zijn / in elkaar gevouwen zijn vallen buiten het retourrecht.
11.8 Bij zichtbare gebruikssporen, verwijderde beschermfolies (constateerd na ontvangst retour) krijgt u van ons een deelvergoeding. Deze is altijd 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag.​
11.9 In geval van schade/defect tijdens de garantieperiode is Lumimaniac gerechtigd de klant te verzoeken het defecte artikel te retourneren ter beoordeling. De kosten van retournering zijn voor de klant. Indien sprake is van schade/defect door onoordeelkundig gebruik, zijn de kosten voor reparatie voor de klant, evenals de verzendkosten voor het weer naar de klant sturen van de artikelen. 

12. Garantie
12.1 Op alle geleverde producten via Lumimaniac gelden dezelfde garantietermijnen als die door de respectievelijke fabrikant van de geleverde producten opgeeft. Dit verschilt per artikel.
12.2 Uitgesloten van garantie zijn defecten die terug te voeren zijn door onoordeelkundig of ondeugdelijk gebruik of niet met de bestemming corresponderend. Consumentenproducten welke worden ingezet voor professioneel gebruik zijn eveneens uitgelsoen van garantie. 
Software artikelen welke eigenhandig zijn aangepast, zijn uitgesloten van garantie. Ook artikelen die aan gebruiksslijtage onderhevig zijn vallen niet onder garantie of enigerlei vergoeding. 
12.3 Eveneens uitgesloten van garantie zijn gratis geschenkartikelen die meegestuurd zijn i.v.m. een (tijdelijke) verkoopactie.
12.4 Lumimaniac garandeert de oorspronkelijke koper dat de producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, aan de op de website vermelde specificaties en aan de, op de datum van verkoop van het/de artikel(en) geldende wettelijke bepalingen en/of voorschriften. Lumimaniac is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de materialen en/of aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door of met producten gekocht op deze site.
12.5 Op fietslampen en laders geldt een garantietermijn van 6 maanden. Op fietsaccupacks geldt doa-garantie.
12.6 Bij reparatie of vervanging van een onder garantie vallend product blijft de garantie termijn van het eerst gekochte product van kracht, de garantie termijn van het ter reparatie aangeboden product of enig ander vervangend product wordt hierdoor niet verlengd. Indien de betreffende product specificaties zijn gewijzigd zal het te vervangen product worden vervangen door een product met de nieuwe specificaties.
12.7 Indien u een artikel zelf aanpast door middel van knippen, solderen of anderzijds aanpassen in dusdanige mate dat de normale werking hiervan beïnvloed kan zijn, komt de standaard garantie te vervallen. Neem in dit geval contact met ons op voor een passende oplossing.
12.8 Indien u een aritkel heeft gebruikt in omstandigheden welke niet geschikt zijn voor het betreffende artikel, komen de standaard garantie voorwaarden te vervallen. Denk hierbij aan waterschade bij een niet-waterdicht product of blootstelling aan weersomstandigheden welke buiten de normale waarden vallen.
12.9 Er is geen garantie is als er problemen ontstaan door het zelf toevoegen of wijzigen van hardware of software. Andere software aanbrengen valt buiten het normaal gebruik en valt daarom niet onder de garantie.
12.10. Artikelen welke zijn gedemonstreerd/bekeken en of uitgelegd en die vervolgens zijn gemaakt op bestelling voor de klant, vallen buiten de wet kopen op afstand. Immers er is gezien wat gekocht wordt. 

12.11. Bij het retourneren of reclameren van een defect kunnen wij geen geld terug geven als dit buiten de 14 dagen zichttermijn valt.

13. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming
13.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat. 
13.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres.
13.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Lumimaniac daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 
13.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lumimaniac de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
13.5 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Lumimaniac te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, de verzegeling niet verbroken is en in de originele verpakking verkeert. De kosten voor terugzending komen voor uw rekening.
13.6 De kosten van beschadigingen aan een geretourneerd artikel worden verrekend met het te crediteren factuurbedrag, zulks ter beoordeling van Lumimaniac.

14. Overmacht
14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Lumimaniac in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Lumimaniac gehouden is tot enige schadevergoeding.
14.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Lumimaniac komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 
14.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lumimaniac kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Lumimaniac en de koper is Nederlands recht van toepassing. 
15.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

16. Nederlandse tekst prevaleert
16.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

17. Persoonsgegevens
17.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Lumimaniac nageleefd. 
17.2 Lumimaniac zal de door de klant verstrekte gegevens gebruiken voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt. 

18. Prijzen
18.1 Lumimaniac kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


BIJLAGE I: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Uitsluitingen herroepingsrecht
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Indien deelleveringen noodzakelijk zijn en op uw uitdrukkelijk verzoek op voorraadzijnde artikelen vooruit worden geleverd verstrijkt de herroepingstermijn 14 kalenderdagen na deze eerste levering.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@lumimaniac.nl 
Binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen. Wij verzoeken u de/het product(en) zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. 

U dient aan te tonen dat de artikelen zijn teruggezonden. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 25,- zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier volledig en alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan Lumimaniac
Brugakker 3501 
3704 LJ Zeist
info@lumimaniac.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst, factuurnummer:
betreffende 

de verkoop van de volgende goederen:
herroept/herroepen: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

- Reden van herroeping:

- Naam/Namen consument(en) :

- Adres consument(en) :

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) - Datum: 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is